ภาษาไทย   English   Việt Nam

Contact Us

Company Name: TOP Solvent Company Limited
 Bangkok Head Office
              555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor
              Vibhavadi Rangsit Road , Chatuchak, Bangkok 10900 
              Telephone : +66(0) 2797-2993, +66 (0) 2299-0003
              Fax : +66(0) 2797-2983 
MAP TOP Solvent
   
Refinery/Rayong Terminal : Sak Chaisidhi Company Limited
              4 , I-3A Road, Map Ta Phud Industrial Estate, Rayong 21150
              Telephone : +66(0)3 868-3090
              Fax : +66(0)3 868-3894, +66(0)3 868-3890 
MAP Sak Chaisidhi
   

Central Terminal : The Siam Chemicals Public Co.,Ltd.
              196 Moo 1 Suksawasdee Road, Pak Klong Bang Pla Kod
              Prasamut Chedi, Samutprakarn 10290
              Telephone : +66(0)2 8155572 (Direct Line), +66(0)2 8156993,               
              
+66(0)2 8156985 Ext.303
              Fax : +66(0)2 8155571 

MAP Siam Chemical
   

Website: http://www.topsolvent.com

More informations
Please e-mail
Contact TOP Solvent
 

About Us

TOP Solvent Co.,Ltd.

About Us
555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
Tel:  66 (0) 2797-2993
       66 (0) 2299-0003
Fax: 66 (0) 2797-2983

Follow Us