ภาษาไทย   English   Việt Nam

banner1.png
banner2.png
banner2.png
Product by Chemical Property Product by Application Company Policy and Corporate Governance

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด

Welcome to TOP Solvent Companyบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 1,200 ล้านบาท ถือหุ้น 100% โดยบริษัท   ไทยออยล์โซลเว้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent), กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมิคอลโซลเว้นท์ (Chemical Solvent) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อื่นๆ (Other Chemicals) โดยจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Thaioil 

Thaioil

News & Activity

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ร่วมกับ ผู้สนับสนุนในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

Read more...
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ร่วมกับ ผู้สนับสนุนในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

Read more...
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ร่วมกับ ผู้สนับสนุนในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

Read more...
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ร่วมกับ ผู้สนับสนุนในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

Read more...
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ร่วมกับ ผู้สนับสนุนในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

Read more...
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 : มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ร่วมกับ ผู้สนับสนุนในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

Read more...

Useful Link

PTT PTT Global Chemical PTT PHENOL
Thaioil  
Thai Oleochemicals

ติดตามเรา