ภาษาไทย   English   Việt Nam

ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท: บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด
สำนักงานกรุงเทพมหานคร
              เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
              ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
              โทรศัพท์: +66 (0) 2797-2993, +66 (0) 2299-0003
              โทรสาร:  +66 (0) 2797-2983
แผนที่ ท็อป โซลเว้นท์
   
โรงกลั่น/คลังสินค้าระยอง: บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
              4 ถนน I-3A นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
              โทรศัพท์: +66(0)3 868-3090
              โทรสาร:  +66(0)3 868-3894, +663 868-3890
แผนที่ ศักดิ์ไชยสิทธิ
   

คลังสินค้าภาคกลาง: บริษัท สยามเฆมี จำกัด(มหาชน)
              196 หมู่ที่ 1 ถนนสุนสุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด
              พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
              โทรศัพท์: +66(0)2 8155572 (สายตรง), +66(0)2 8156993, 
                          +66(0)2 8156985 ต่อ 303

              โทรสาร: +66(0)2 815557

แผนที่ สยามเฆมี
   

เวปไซด์: http://www.topsolvent.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล  ติดต่อ ท็อป โซลเว้นท์
 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด

About Us
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2797-2993
             66 (0) 2299-0003
โทรสาร:  66 (0) 2797-2983

ติดตามเรา